Leczniczy zabieg manualny, polegający na stosowaniu ukierunkowanych i specyficznych dla danej metody bodźców mechanicznych lub kinetycznych, przekazywanych przez leczącego bez pośrednictwa jakichkolwiek przyrządów – za pomocą rąk.
Terapia manualna jest praktyczną częścią medycyny. Zajmuje się ręcznym badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu (stawów, więzadeł, mięśni), a w szczególności kręgosłupa.

Wady postawy
Zaburzenia prawidłowej postawy ciała, dotyczące zarówno dzieci jak i dorosłych. Nie utrwalone nieprawidłowości występujące w wadach postawy dość szybko poddają się leczeniu. Wady postawy oprócz względów estetycznych przyczyniają się do szybszego „zużycia” narządu ruchu i mogą być źródłem poważnych dolegliwości bólowych

Dyskopatia
Choroba krążka międzykręgowego, polegająca na stopniowym uszkadzaniu jednego z elementów krążka – pierścienia włóknistego i przemieszczaniu innego z jego elementów – jądra miażdżystego. Na skutek uszkodzenia pierścienia włóknistego może dochodzić do tzw. przepukliny. W następstwie dalszych uszkodzeń pierścienia, może dojść do jego całkowitego przerwania i wydostania się jądra miażdżystego poza obszar pierścienia.

Krążek międzykręgowy. Kierunek przemieszczania jądra miażdżystego

Kolejne stadia uszkadzania pierścienia włóknistego

Podjęte w odpowiednim czasie, specjalistyczne leczenie z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, jest w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe, stworzyć dogodne warunki do gojenia się uszkodzonych struktur i znacznie zmniejszyć ryzyko ponownego wystąpienia dolegliwości.W dyskopatii, źródłem bólu mogą być zarówno uszkadzane struktury pierścienia włóknistego, jak i (w późniejszym okresie) struktury nerwowe uciskane przez przemieszczające się elementy krążka międzykręgowego (przepuklina). Uciskane struktury nerwowe są źródłem bardzo silnego bólu, promieniującego wzdłuż przebiegu nerwu (np. rwa kulszowa, udowa, ramienna).Do powstawania dyskopatii przyczyniają się długotrwałe niewielkie (np. nieprawidłowa postawa), lub krótkotrwałe duże (np. nieprawidłowe dźwignięcie) obciążenia mechaniczne. Nieprawidłowa mechanika kręgosłupa (zablokowania i złe, wzajemne ustawienie przestrzenne kręgów) zwiększa ryzyko dyskopatii.Nie należy lekceważyć nawet niewielkich dolegliwości mogących wskazywać na wystąpienie dyskopatii, takich jak: ból w obrębie kręgosłupa, pośladka lub nogi. Statystyki wykazują, że w większości tych przypadków, w których ból ustąpił samoistnie, bez podjęcia specjalistycznego leczenia, występuje wysokie ryzyko nawrotu.W wymienionych przypadkach, prawdopodobieństwo nawrotu sięga 90% (!).Pod warunkiem odpowiednio wczesnego podjęcia leczenia, zdecydowana większość dolegliwości wywołanych dyskopatią, kwalifikuje się do leczenia zachowawczego (nie operacyjnego), w którym wiodącą rolę powinny odgrywaćmetody fizjoterapeutyczne oparte na stosowaniu bodźców mechanicznych np.: metoda Mckenzie, lub inne formy Terapii Manualnej, oraz zmiana nieprawidłowych nawyków ruchowych.