PNF -Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) metoda kinezyterapeutyczna mająca na celu odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych. Ćwiczenia wykonywane są według określonych wzorców, z wykorzystaniem specyficznych technik podnoszących ich efektywnośćKoncepcja PNF powstała w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggie Knott. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu. Ze względu na fakt, że podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka metoda ta znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach rehabilitacji medycznej.Z powodzeniem stosuje się ją w: neurologii, ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach. Wykorzystując PNF w leczeniu skolioz terapeuta na podstawie analizy skrzywienia i wyboru odpowiednich wzorców ruchowych (kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia) uzyskuje korekcję kręgosłupa w przestrzeni, w trzech płaszczyznach. We wzorcach stosowany jest opór manualny wykonywany przez terapeutę. Ręce przykładane są w ściśle określonych miejscach tak aby wywołać zaplanowany efekt ruchowy.Po wyuczeniu odpowiednich pojedynczych wzorców ruchowych przechodzi się do     ćwiczeń z wykorzystaniem łańcuchów zamkniętych tj. połączenia kilku wzorców kończyn początkowo w pozycjach niskich, stopniowo przechodząc do wysokich, gdzie poprzez napięcie wszystkich grup mięśniowych, dziecko uczy się utrzymywać pozycję skorygowaną. Głównym celem w terapii skolioz metodą PNF jest uwzględnienie problemu funkcjonalnego pacjenta. Dla dzieci ze skoliozą tym problemem może być garb żebrowy, konieczność noszenia gorsetu ograniczającego codzienną aktywność ruchową, wstyd rozebrania się na plaży (szczególnie u dziewcząt) lub występujące w dużych skoliozach takie objawy jak bóle kręgosłupa, bóle głowy, osłabienia lub nawet omdlenia.. Efektem terapii PNF jest korekcja skoliozy, prawidłowe wzorce postawy i ruchu, reakcje równoważne oraz bardziej ekonomiczny chód.
Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
To metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji funkcji utraconych. Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.
WPŁYW TERAPII:

 • Poprawa koordynacji i równowagi
 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • Poprawa techniki chodu
 • Polepszenie czucia głębokiego
 • Zwiększenie zakresów ruchu

WSKAZANIA:

 • Pourazowe porażenia i niedowłady
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Świeże udary mózgu
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Dystrofie mięśniowe
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Różnego rodzaju zaburzenia ruchu
 • Skoliozy

Zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (np. świeże stany po złamaniach) wymagające nauki chodu lub doskonalenia techniki chodu.